Giải pháp


Giải pháp DMS cho các công ty phân phối hàng gia dụng (thông minh)

Giải pháp DMS dành riêng cho các công ty chuyên phân hối hàng gia dụng, thông minh, quản lý chuỗi bán hàng, quản lý vùng, nhân viên kinh doanh, chính sách khuyến mãi, các điểm bán (cửa hàng tiện lợi)

Xem thêm...
Giải pháp DMS công ty phân phối Hàng Tiêu Dùng

DMS dành riêng cho nhóm hàng tiêu dùng, quản lý nhà cung cấp, nhà phân phối, quản lý vùng, nhân viên kinh doanh, các cửa hàng (điểm bán), chính sách bán hàng, chiết khấu

Xem thêm...
Giải pháp DMS cho các công ty phân phối Dược Phẩm, Thực phẩm chức năng

Giải pháp DMS đặc thù dành cho các công ty phân phối dược phẩm: quản lý asm, trình dược viên, nhà thuốc, và qui trình phân phối sản phẩm dược

Xem thêm...